christavandenberg.nl 'Slechte planning is ons probleem niet'

Delta nr 26, september 2003

Na een fikse vertraging worden eind september 234 prefab studentenwoningen, zogenaamde spaceboxes, neergezet in de Leeghwaterstraat. Reden van de vertraging is het bezwaar van bewonerscommissie Korvezeestraat. Voormalig student elektrotechniek Jan Los is woordvoerder van de commissie.

Wat is jullie bezwaar tegen de komst van deze woningen?

,,Als bewonerscommissie hebben we bezwaar gemaakt tegen de gevolgde procedure, een technisch-juridisch verhaal. Individuele bewoners dienden een zienswijze in over het verdwijnen van ons recreatieveld en het feit dat het uitzicht van enkele bewoners in één keer nul wordt. Daarnaast vinden we dat er niet serieus is gekeken naar alternatieven. Alle alternatieven die wij hebben aangedragen zijn gelijk met nee beantwoord.''

Er zijn mensen die denken dat jullie de buitenlandse studenten niet willen. Wat vind je daarvan?

,,De TU werft actief studenten in het buitenland. Vorig jaar waren het er zestig, dit jaar tweehonderd. De TU realiseerde zich pas in mei dat er te weinig woningen waren en heeft toen met Duwo dit plan gepresenteerd. Wij zijn absoluut niet tegen de komst van buitenlandse studenten, maar moeten wij dan maar geen bezwaar maken omdat anderen zo'n slechte planning hebben? Het is niet ons probleem. En is de woningnood trouwens echt zo groot dat we buitenlandse studenten in containers moeten stoppen?''

Hoe verliep het contact met gemeente, Duwo en TU Delft?

,,Van goede communicatie was geen sprake. Het contact met de gemeente verliep op ons initiatief, met uitzondering van de hoorzitting. De hele gang van zaken is vreemd. Het plan waartegen wij bezwaar maakten is in de zes weken waarin het bij de gemeente ter beoordeling lag nogal gewijzigd. Het is destijds gepresenteerd als tienjarenplan en was haastig uitgewerkt. Geen fietsenstallingen, parkeerplekken, vuilcontainers. Het lijkt er sterk op dat de gemeente de TU en Duwo alle mogelijkheden heeft gegeven de plannen zo te wijzigen dat de bouw door kon gaan. Het zijn drie partijen met grote belangen die elkaar nodig hebben.''

De vergunning is inmiddels toch verleend, gaan jullie nog iets ondernemen?

,,Ik denk dat we in ieder geval bezwaar gaan indienen bij de gemeente. Of we ook naar de rechter stappen weet ik niet. We hebben een week na de vergunningverlening antwoord van de gemeente gekregen op alle zienswijzen. Zo'n vijf kantjes tekst. Die moeten we eerst eens goed doorspitten en daarna bepalen we pas wat we doen. We hebben officieel zes weken om bezwaar te maken.''

Nog spijt, achteraf?

,,Nee, maar ik had het persoonlijk achteraf wel anders aangepakt. Blijkbaar had de zienswijze een licht bezwaar moeten zijn, waarna we in het bezwaar op de vergunningverlening alle punten konden aanvoeren, ook bij de rechter. Ik ben ervan overtuigd dat we het dan hadden kunnen tegenhouden.''

 

 
Life after Pinochet

Life After Delft: No more Suriname food

Dutch Talk

Dutch Talk

Standplaats Sjanghai

 

terug naar boven