christavandenberg.nl Feesten van de fiscus

Delta nr 8, maart 2005

Half maart. Tik tak, de jaarlijkse deadline voor belastingaangifte nadert angstaanjagend snel. Ontduiken is verleidelijk, maar neem voordat je tot dergelijke duistere praktijken overgaat één puntje in overweging: aangifte kan je cashflow stimuleren.

1. Just do it

Dat de belastingdienst je geen envelop toestuurt betekent niet dat je geen aangifte hoeft te doen. Alleen als je eerder aangifte deed of aardig wat belasting moet betalen, krijg je de blauwe envelop met diskette toegestuurd. Veel studenten betalen teveel belasting en hebben recht op teruggave. Er geldt voor studenten een algemene heffingskorting van 1825 euro, wat betekent dat dit bedrag in mindering komt op de belasting die je moet betalen. Heb je een jaarinkomen van rond de vierduizend euro, dan betaal je zo'n duizend euro aan belasting. Omdat dit minder is dan de heffingskorting, heb je waarschijnlijk recht op teruggave. Met een beetje mazzel kun je al gauw leuk op vakantie van het geld dat de belasting teruggeeft.

2. Even terugblikken

Als je dit jaar voor het eerst aangifte doet, maar voorgaande jaren wel werkte naast je studie, dan kun je alsnog aangifte doen voor die jaren. Over 2003 en 2002 moet het bedrag dat je terugkrijgt dan wel hoger zijn dan twaalf euro. En voor 2001 en 2000 kun je alleen aangifte doen als je recht hebt op een teruggave van meer dan 454 euro.

3. Dubbel gratis reizen

Reisde je in 2004 met het openbaar vervoer naar je werk, dan kun je soms je reiskosten aftrekken van je belastbaar inkomen. Voorwaarde is dat de enkele reisafstand meer dan tien kilometer is, en dat je een openbaarvervoersverklaring hebt. Die kun je aanvragen bij de Informatie Beheer Groep. Of bij de NS, als je geen recht op een ov-kaart of studiefinanciering hebt. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de reisafstand en het aantal dagen dat je reist.

4. Je huisgenoot als partner

Voor studenten die het grootste deel van 2004 huisgenoten waren, kan het voordelig zijn elkaars fiscale partner te worden. Je doet dan samen aangifte en kan je inkomsten en aftrekposten verdelen. Met name aantrekkelijk voor de arme huisgenoot van een rijke student.

5. De studenten- en scholierenregeling

Wanneer je een bijbaan hebt naast je studie, houdt je werkgever volgens de gebruikelijke regels loonheffing in. Het kan zijn dat je dan teveel betaalt. Met de studenten- en scholierenregeling houdt je werkgever op een voor jou voordeligere manier loonheffing in. Dat kan alleen als je studiefinanciering of een tegemoetkoming studiekosten ontvangt en je loonbelastingverklaring aangeeft dat je werkgever loonbelasting inhoudt. Je vraagt de regeling aan met een bijlageformulier bij je loonbelastingverklaring.

6. Vrijwilligerswerk loont

Ontvang je niet meer dan 21 euro vergoeding per week en jaarlijks minder dan 736 euro, dan hoef je deze inkomsten niet aan te geven en er dus geen belasting over te betalen. Ook als je meer ontvangt, maar de vergoeding alleen je echt gemaakte kosten dekt, hoef je hiervan geen aangifte te doen. Wanneer je ervoor kiest je onkosten niet te declareren, dan kun je de declareerbare onkosten opvoeren als gift aan de organisatie waarvoor je werkt.

7. Declareer je thuisapotheek

Een flink aantal aftrekposten valt onder de noemer persoonsgebonden aftrek. Zo is de premie van je ziektekostenverzekering aftrekbaar, maar ook het werkgevers- en werknemersdeel van de sociale premies en je medische kosten, waaronder een vast bedrag van 23 euro per persoon voor thuisapotheekmiddeltjes. Zelfs voor je studiekosten kun je vaak jaarlijks een vast bedrag rekenen.

Dit klinkt allemaal geweldig, maar er zit een addertje onder het gras. Niet alleen de aftrekposten 'giften' en 'studiekosten' kennen een drempel, de belastingdienst hanteert ook een flinke drempel voor de totale persoonsgebonden aftrek. Alleen het deel van je persoonsgebonden aftrek dat boven die drempel uitkomt, is daadwerkelijk aftrekbaar. Bij een drempelinkomen (het totaal van box 1, 2 en 3) onder de 6804 euro en afwezigheid van fiscaal partnerschap is de drempel 762 euro. Verdien je meer, of heb je een fiscaal partner, dan ligt de drempel aanzienlijk hoger. Het berekenen van je persoonsgebonden aftrek is even wat werk, maar kan geld opleveren, vooral voor thuiswonenden.

8. Bedel bij je ouders

In sommige gevallen mogen je ouders hun ouderbijdrage aftrekken. Dit geldt als je geen studiefinanciering meer ontvangt, onder de dertig jaar bent en je ouders financieel bijdragen aan je levensonderhoud. Deze aftrekpost valt dan voor je ouders onder hun persoonsgebonden aftrek. Ook mogen je ouders je jaarlijks tot 4243 euro en eenmalig zelfs 21.209 euro schenken. Over dit geld hoef je geen belasting te betalen. Verder is er nog de mogelijkheid een renteloze lening af te sluiten bij je ouders.

9. Vraag om uitstel

Als je denkt niet voor 1 april aangifte te kunnen doen, bijvoorbeeld omdat je nu toch eens serieus wilt gaan rekenen, dan kun je telefonisch of schriftelijk uitstel van betaling aanvragen. De standaard uitsteltermijn is vier maanden, maar in bepaalde gevallen is een langere termijn mogelijk. Realiseer je wel dat de belastingdienst invorderingsrente rekent.

 

 
Life after Pinochet

Life After Delft: No more Suriname food

Dutch Talk

Dutch Talk

Standplaats Sjanghai

 

terug naar boven