christavandenberg.nl Weinig animo voor buitenlandse verenigingen

Delta nr 23, augustus 2005

De Delftse campus wemelt van de buitenlandse studenten. Als maar twintig procent van hen lid is van een buitenlandse studentenvereniging, moet Delft aardig wat van zulke verenigingen hebben. Maar in werkelijkheid is er slechts een handjevol verenigingen voor en door internationale TU'ers.

Een natuurlijk startpunt voor de zoektocht naar buitenlandse studentenverenigingen is Diss, de Delft International Students' Society. Een paar jaar geleden waren binnen deze koepelorganisatie verschillende clubs verenigd: Ansa Delft voor de Noren, Academia voor Turken, MSVD voor Marokkaanse studenten, PPI voor IndonesiŽrs, Isan voor Iraanse TU'ers en de International Club voor studenten van alle nationaliteiten. Maar anno 2005 herbergt Diss niet meer dan PPI en Isan. Ansa Delft organiseerde een jaar geleden haar laatste activiteit, voor Noorse studenten in Delft is nu alleen het landelijke Ansa nog actief. Ook Academia en MSVD zijn al geruime tijd ter ziele. Waar de International Club precies is gebleven, is onbekend. Volgens Eug»ne van der Heijden, hoofd studentenvoorzieningen en coŲrdinator van de gelijknamige faciliteitenregeling waarvan Diss al jaren subsidie krijgt, is het verdwijnen van Academia en MSVD wel te verklaren. "Ik denk dat Marokkaanse en Turkse studenten over het algemeen goed geÔntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving en dus lid worden van reguliere verenigingen." Beide verenigingen richtten zich toen ze nog bestonden namelijk op alle studenten van Turkse en Marokkaanse afkomst, en daarmee grotendeels op in Nederland geboren of opgegroeide studenten. Het verval van Ansa Delft heeft een andere oorzaak. "Toen onze vereniging tien jaar geleden werd opgericht, waren er veel Noorse studenten in Delft. Maar hun aantal is sterk afgenomen, en daarmee verdween ook de interesse in Ansa", zegt Ina Ekeberg, voormalig lid van Ansa Delft.

Nu Diss nog maar uit twee verenigingen bestaat, is het als werknaam eigenlijk verdwenen. Van der Heijden: "De werknaam Diss is weg. Maar onder de faciliteitenregeling staat Diss officieel nog wel bij ons bekend." Het komt er op neer dat zowel PPI Delft als Isan onder de noemer Diss financiŽle steun van de TU ontvangen via de faciliteitenregeling studentenorganisaties. Deze staat open voor organisaties die zich richten op belangenbehartiging van studenten en tegelijkertijd zowel een aanvulling op het onderwijs vormen als een bron van gezelligheid. Naast Diss vallen bijvoorbeeld ook de VSSD en Aegee onder de subsidieregeling. Van de TU krijgen de organisaties tegemoetkoming in de bel- en kopieerkosten en de huur, als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet de vereniging zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, minimaal honderd leden hebben en al minstens drie jaar bestaan. Daarnaast moeten studenten en medewerkers van de TU de voornaamste doelgroep zijn.

IndonesiŽrs

Perhimpunan Pelajar Indonesia Delft (PPI) voldoet prima aan deze voorwaarden. "Het doel van onze vereniging is om Indonesische studenten uit Delft bij elkaar te brengen", zegt Andi Sugeng, namens PPI beheerder van de sociŽteit aan de Cornelis Drebbelweg. "Vooral voor de gezelligheid, maar ook om ze informatie te geven over zaken als het aanvragen van een visum, inschrijving bij de TU, of het leven in Delft." Volgens Teddy Rachmat, voormalig voorzitter van de vereniging en student luchtvaart- en ruimtevaarttechniek, komt het er in de praktijk op neer dat de vereniging bestaat uit een verzameling aparte groepen. "Bachelorstudenten hebben hun eigen bijeenkomsten, net als masterstudenten en PhD'ers. Studenten die net aankomen uit IndonesiŽ worden ook ontvangen door de groep waar ze onder vallen. Er is weinig interactie, dat is jammer", zegt Rachmat. "IndonesiŽ is zo'n enorm land. Er is geen sprake van een gezamenlijke cultuur." Ook verschillen in geloof maken het creŽren van een hechte vereniging lastig. Toch organiseert PPI Delft regelmatig activiteiten, waaronder de Supersemar-feesten en Indonesische vechtsporthappenings. Jaarlijks neemt de vereniging deel aan de landelijke sportdag, want PPI zit behalve in Delft ook in steden als Groningen, Leiden en Wageningen. Op de sportieve activiteiten na, vinden alle evenementen sinds een halfjaar plaats in een kelder aan de Cornelis Drebbelweg 32a. De IndonesiŽrs delen de societeit met Isan, de Iranian Scientific Association in the Netherlands, die hier haar landelijke hoofdkwartier heeft.

IraniŽrs

"Isan is opgericht in 1989", zegt secretaris Ali Barazandeh, derdejaars luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. Alle Iraanse studenten, afgestudeerden en wetenschappers in heel Nederland kunnen lid worden van de vereniging, die vooral wetenschappelijke bijeenkomsten organiseert. "Dit jaar willen we regelmatig discussieavonden organiseren, bijvoorbeeld over Iraanse of Nederlandse politiek of studieproblemen." Naast het organiseren van lezingen en excursies, verstrekt Isan ook uitgebreide informatie aan IraniŽrs die hier studeren of overwegen een opleiding in Nederland te komen volgen. "We hebben ruim honderdtwintig leden vanuit verschillende studierichtingen, waaronder techniek, geneeskunde en bijvoorbeeld rechten", aldus Barazandeh. "Ongeveer twintig van hen studeren aan de TU. Maar het merendeel van onze leden is al afgestudeerd."

Toch blijken er naast Isan en PPI meer verenigingen voor buitenlandse studenten in Delft te zijn gevestigd: de Associatie van Iraanse Studenten in Nederland en ACSSNL Delft, de lokale afdeling van de Association of Chinese Students and Scholars in the Netherlands. Daarnaast staat de vereniging Chinese gemeenschap in Delft, kortweg Delchi, ook open voor Chinese studenten.

De Associatie van Iraanse Studenten in Nederland is een stichting die zich ten doel stelt de belangstelling voor wetenschap binnen de Iraanse gemeenschap in Nederland te bevorderen. Student civiele techniek Roham Parandakhteh: "Onze activiteiten richten zich voornamelijk op Iraanse studenten en jongeren die geÔnteresseerd zijn in het hoger onderwijs." Zo organiseert de stichting onder meer voorlichtingsdagen over studie en werk in Nederland en een multiculturele sportdag. Hoewel Delft de thuisbasis is van de associatie, is slechts een deel van de leden TU-student. Ook heeft de Associatie van Iraanse Studenten in Nederland geen verenigingspand. Parandakhteh: "We huren doorgaans een zaaltje."

Chinezen

Delchi heeft eveneens weinig TU'ers als lid. Voorzitter Yanmin Tao: "We zijn een vereniging voor alle Chinezen in Delft en omgeving, en ook niet-Chinezen kunnen meedoen." Officieel bestaat Delchi een jaar. Sinds kort heeft de vereniging elke donderdagavond de beschikking over een ruimte in activiteitencentrum Donja aan de Koornmarkt. Daar organiseert Delchi uiteenlopende themabijeenkomsten, zoals een voorlichtingsavond over de geestelijke gezondheidszorg in Delft. Ook komen leden iedere zaterdagochtend bijeen om tai-ji te beoefenen en neemt Delchi deel aan Delftse happenings zoals het bevrijdingsfeest of de multiculturele markt. Tao wil graag dat veel studenten meedoen aan de activiteiten. "Studenten hebben veel hulp nodig", zegt ze. Daarom wil Delchi in de toekomst meer gaan samenwerken met de Delftse afdeling van ACSSNL.

"Wij bestaan al zeker vijftien jaar", zegt Min Wei Li, voorzitter van ACSSNL Delft. "De landelijke ACSSNL is zelfs op ons gebaseerd." Toch is ACSSNL Delft eigenlijk niet veel meer dan een los verband van Chinese studenten die zo nu en dan samen feestvieren. Er is geen verenigingsgebouw, geen contributie en geen maandelijks terugkerende activiteit. Acht vrijwilligers komen regelmatig bijeen in de aula om tijdens de lunch plannen voor activiteiten te bespreken. De ruim vierhonderd aangesloten Chinezen ontvangen per e-mail bericht over naderende evenementen, zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse voorjaarsfeest, de spring excursion of de viering van China's nationale dag. Veel activiteiten organiseert de club niet, want het merendeel van de vrijwilligers is aio en heeft niet veel tijd voor het benodigde regelwerk. Van alle geÔnteresseerden op de verzendlijst bestaat ongeveer de helft uit aio's en hun familie. "In de meeste andere steden waar ACSSNL actief is, gaat het vooral om bachelor- en masterstudenten. Wat dat betreft is de Delftse afdeling een beetje anders", zegt Li, zelf aio bij Civiele Techniek & Geowetenschappen. Ook de grootte maakt de vereniging bijzonder. Li: "Vanwege de goede banden tussen de TU en universiteiten in China, was de Delftse vereniging lange tijd de grootste lokale afdeling van de ACSSNL. Nu zijn er dertien afdelingen en wij zijn nog steeds een van de grootste."

www.ppidelftonline.tk www.ansa.no/nederland www.Isan.nl www.studentfile.org

Algemene verenigingen voor buitenlandse studenten

Naast de verenigingen voor studenten uit een bepaald land, kent Delft ook een aantal organisaties die zich in meer of mindere mate richten op buitenlandse studenten in het algemeen.

Aegee is veruit de bekendste. Deze Europese studentenvereniging, opgericht in 1986, heeft voornamelijk Nederlandse leden, maar organiseert ook uiteenlopende activiteiten voor buitenlandse studenten. Iedere woensdagavond is er een borrel in Eetcafť de Ruif en daarnaast zijn er regelmatig excursies, feesten en filmavonden. Lidmaatschap kost 27 euro per jaar. Thuisbasis: Mijnbouwplein 11.

Ifes is een groep christelijke studenten die uiteenlopende activiteiten organiseert voor Nederlandse en internationale TU'ers. Naast de maandelijkse interculturele avond regelt Ifes ook excursies naar bijvoorbeeld een echt Hollandse boerderij of het Binnenhof. Thuisbasis: Oude Delft 9.

De International Neighbour Group (ING) is in 1966 opgericht als vrijwilligersorganisatie. Doel van de vereniging is om mensen kennis te laten maken met Delft, zijn bewoners, en de Nederlandse cultuur en gewoonten. Onderzoekers en studenten van zowel de TU als Unesco-IHE en hun familieleden of partners kunnen gratis lid worden. ING organiseert taallessen, activiteiten voor kinderen, excursies, bijeenkomsten en clubs zoals een knutselclub of kookclub. Thuisbasis: Zusterlaan 114.

The International Student Chaplaincy biedt buitenlandse studenten niet alleen de gelegenheid te praten over hun geloof en naar kerkdiensten te gaan, maar ook een vrouwendiscussiegroep, schilderworkshops (dotpainting) en een maandelijks Global Meeting Point, waar telkens een thema centraal staat. Thuisbasis: Voorstraat 60.

www.aegee-delft.nl www.ladog.nl/ifesdelft www.univweb.tudelft.nl http://home.wanadoo.nl/ispdelft

 

 
Life after Pinochet

Life After Delft: No more Suriname food

Dutch Talk

Dutch Talk

Standplaats Sjanghai

 

terug naar boven